Sammanträdet publicerades

Folkhälsorådet sammanträder i februari

Onsdagen den 7 februari sammanträder folkhälsorådet.

Tid och plats

Onsdag den 7 februari 2024
Klockan 13:30 - 16:00
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Ärendelista

  • Inledning och val av justerare
  • Rapport om Tanke och Hälsa
  • Arbetsordning för Folkhälsorådet 2024
  • Uppföljning av Folkhälsorådets insatser 2023
  • Information om aktuella föreläsningar och seniormässa
  • Övriga frågor

Sammanträdet uppdaterades