Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i februari 2024

Tisdag den 13 februari sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 13 februari 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Personärenden 2024
  • Genomgång placeringar vuxen
  • Delegationslistor - anmäls för kännedom