Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i februari 2024

Måndagen den 12 februari sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 12 februari 2024
klockan 13:00
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån. (OBS! plats)

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Budget 2023 - Årsbokslut och verksamhetsberättelse för Sektor Lärande
  • Budget 2025 - Dialog om ekonomiska förutsättningar för Sektor Lärande
  • Information om Kulturskolans verksamhet
  • Information om studieresultat hösten 2023 m m
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023)
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2024)