Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i februari 2024

Tisdag den 13 februari sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 13 februari 2024
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

 • Mötesplatser verksamhetsuppföljning
 • Uppföljning sjuktal sektor omsorg
 • Rekrytering av timavlönade
 • Verksamhetsberättelse för sektor omsorg 2023
 • Kartläggning brukarmedverkan och delaktighet
 • Anhörigstöd och Sjölyckan - verksamhetsuppföljning
 • Information kameraövervakning vid sjukvårdande insatser
 • Epidemi- och pandemiberedskapsplan Västra Götalandsregionen
 • Information om förändrade avgifter vid placering
 • Redovisning av ej verkställda beslut
 • Verksamhetsberättelse Mini-Maria
 • Habiliteringsersättning
 • Sektorchef informerar
 • Ordförande informerar