Sammanträdet publicerades

Valnämnden sammanträder i februari

Onsdag den 21 februari sammanträder valnämnden.

Tid och plats

Onsdag den 21 februari 2024
Klockan 13:00
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Ärendelista

  • Information från beredskapsstrateg
  • Information från kommunikatör
  • Information om nya regler kring dygnsvila
  • Beslut om arvode för röstmottagare på reservlista
  • Förordnande av valförrättare till EU-val 2024
  • Förordnande av röstmottagare till EU-val 2024
  • Röstningslokalernas öppettider i samband med förtidsröstning EU-val 2024
  • Förbud mot propaganda i anslutning till röstnings- och vallokaler vid EU-valet 2024

Sammanträdet uppdaterades