Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars 2024

Onsdag den 6 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 6 mars 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärendelista

  • Information om budget- och skuldrådgivning
  • Dialog om Orustkommunikén
  • Information om pågående fastighetsprojekt
  • Information om vattenvårdsprojekt
  • Paus
  • Dialog om idrottshall på södra Orust
  • Information om konstprojekt tillsammans med Statens Konstråd
  • Lägesrapport kring mobilitet