Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i mars 2024

Tisdag den 12 mars sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 12 mars 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Personärenden 2024
  • Genomgång placeringar barn och unga
  • Genomgång placeringar vuxen
  • Revidering av sociala myndighetsnämndens delegeringsordning
  • Delegationslistor - anmäls för kännedom