Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i mars 2024

Tisdag den 12 mars sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 12 mars 2024
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

 • Information från familjerådgivningen
 • Information från familjerätten
 • Ågården - verksamhetsuppföljning
 • Dialog om budgetförutsättningar 2025-2027
 • Prognosrapport februari 2024
 • Självmordsprevention i socialtjänsten
 • Folkhälsomedel 2024
 • Medarbetarenkäten 2023 sektor omsorg
 • Godkännande av kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2023
 • Sektorchef informerar
 • Ordförande informerar