Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i mars 2024

Torsdag den 14 mars sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 14 mars 2024
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

  • Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2023
  • Information om Trygghetsboende på Åvägen, Henån
  • Motion om biologisk mångfald
  • Redovisning av ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till inspektionen för vård och omsorg
  • Antagande av komplettering och förtydligande av taxa för renhållning, insamling av kommunalt avfall
  • Uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Jörgen Nielsen (S)
  • Anmälan om inkomna skrivelser