Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i april 2024

Tisdag den 2 april sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 2 april 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Information inför antagande av sotningsföreskrift
 • Budgetförutsättningar 2025-2027
 • Arbetsmiljö- och personalbokslut 2023
 • Information om åtgärdsvalsstudie, förbindelse mellan Orust och fastlandet
 • Information inför samråd, detaljplan för Svanesund 3:26
 • Information inför antagande av planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
 • Information inför granskning av detaljplan för Åvägen, del av Henån 1:306
 • Prövning av begäran om planbesked för Röra-Äng 2:3
 • Information inför godkännande av tilläggsavtal, Hällevik 2:233 (Hotell Strana)
 • Beslut om planbesked för Nösund 1:57
 • Information om ansvarsfördelning om dagvatten
 • Revidering av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för västra Henån - Utgård
 • Information om renhållning i egen regi
 • Ordförande informerar