Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i april 2024

Tisdag den 9 april sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 9 april 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Personärenden 2024
  • Revidering av Sociala myndighetsnämndens delegeringsordning
  • Genomgång placeringar barn
  • Genomgång placeringar vuxen
  • Delegationslistor - anmäls för kännedom