Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i april 2024

Tisdag den 9 april sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 9 april 2024
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Personlig assistans - verksamhetsuppföljning
  • Socialt stöd - verksamhetsuppföljning
  • Hemresor från korttidsenheten
  • Dialog om budgetförutsättningar 2025-2027
  • Rekommendation om gemensam finansiering av stöd för kunskapsbaserad socialtjänst
  • Sektorns information
  • Ordförande informerar