Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i april 2024

Torsdag den 11 april sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 11 april 2024
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

  • Revisionen informerar
  • Godkännande av årsredovisning för Orust kommun 2023
  • Revisionsberättelse för år 2023 samt ansvarsfrihet
  • Revidering av investeringsbudget 2024
  • Redovisning av obesvarade motioner
  • Fyllnadsval av ersättare i Stiftelsen Orustbostäder
  • Anmälan om inkomna skrivelser