Sammanträdet publicerades

Valnämnden sammanträder i april

Fredag den 19 april sammanträder valnämnden.

Tid och plats

Fredag den 19 april 2024
Klockan 13:00
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Ärendelista

  • Information från beredskapsstrateg
  • Uppdaterad information om regler för dygnsvila
  • Beslut om reservlokaler till EU-valet 2024
  • Beslut om sista dag för inlämning av valsedlar
  • Beslut om valsedlarnas ordning i valsedelställen
  • Beslut om tidsramar för ambulerande röstmottagning
  • Kompletterande beslut om förordnande av valförrättare
  • Anmälan av delegeringsbeslut
  • Övriga frågor