Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj 2024

Onsdag den 8 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 8 maj 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärendelista

  • Information om pågående fastighetsprojekt
  • Information om pågående fastighetsprojekt
  • Information om strategi för dagvatten och skyfall
  • Beredskap och civilt försvar - lägesrapport

Sammanträdet uppdaterades