Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i maj 2024

Tisdag den 7 maj sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 7 maj 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Delårsrapport april - sektor samhällsutveckling
 • Information om status investeringsprojekt
 • Information om miljöenheten
 • Information om nytt bostadsförsörjningsprogram
 • Information om konstprojekt i samarbete med Statens Konstråd
 • Information om projekt - utskottet för samhällsutveckling
 • Information om godkännande av avtal om lägenhetsarrende för konstgräsplan, Varekil 1:161
 • Information om godkännande av tilläggsavtal till Avtal om ändring av Överenskommelse om ställande av ny säkerhet i exploateringsavtal och "Avtal", Hällevik 2:233
 • Information inför granskning, detaljplan Åvägen
 • Beslut om omställningsbidrag till Orust Ridklubb 2024
 • Information om samråd, detaljplan för Varekil 1:19
 • Information inför granskning, ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Information om Härmanö 2:144
 • Genomlysning av avfallsverksamheten
 • Beslut om förslag till kommunen att se över VA-taxan för Husebybergens egnahemsförening, Ellös
 • Information om uttag av anläggningsavgifter för fastigheterna på Käringön
 • Arrende av mark för solpark vid Måsemyr, Morlanda-Bro 3:1
 • Svar på E-förslag om lekplats Svanesund generationspark
 • Uppdrag att ta fram nya riktlinjer för reklam i kommunala lokaler
 • Ordförande informerar