Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i maj 2024

Måndagen den 13 maj sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 13 maj 2024
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

 • Information om ekonomisk månadsuppföljning för grundskolan och anpassad grundskola
 • Budget 2024 - Delårsrapport för Sektor Lärande
 • Uppsägning av hyresavtal med Tvet Fastighetsbolag AB
 • Beslut efter tillsyn av Förskolan Svanen
 • Beslut om samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Naturbruk 2025-2028
 • Revidering av regler för resor och inackorderingsbidrag i gymnasieskolan
 • Arbetsmiljö- och personalbokslut 2023 för Sektor Lärande
 • Återkoppling från verksamhetsbesöket vid Henåns F-9 skola
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2024)