Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i maj 2024

Torsdag den 16 maj sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 16 maj 2024
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

  • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning 2023
  • Antagande av sotningsföreskrift
  • Revidering av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för västra Henån - Utgård
  • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Helena Voimäki (V)
  • Fyllnadsval av ersättare i Stiftelsen Orustbostäder 2024
  • Fyllnadsval av ersättare i Valnämnden 2023-2026