Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i maj 2024

Tisdag den 14 maj sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 14 maj 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Revidering av Sociala myndighetsnämnend reglemente
  • Personärenden
  • Genomgång placeringar barn och unga
  • Genomgång placeringar vuxen
  • Anmäls för kännedom - delegationslistor