Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i maj 2024

Tisdag den 14 maj sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 14 maj 2024
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Strandvägen 19
  • Budget 2024 - delårsrapport för sektor omsorg
  • Uppföljning sjuktal sektor omsorg
  • Vårdsamverkan Fyrbodal
  • Antagande av arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2023
  • Ej verkställda biståndsbeslut 2024
  • Avtal för personlig assistans
  • Kunskapsbaserad socialtjänst
  • Sektorchef informerar
  • Ordförande informerar