Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i juni 2024

Onsdag den 5 juni sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 5 juni 2024
Klockan 08:45
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärendelista

  • Information om brottsförebyggande arbete – lägesrapport utifrån nya lagstiftningen
  • Näringsliv - lägesrapport
  • Redovisning av nettokostnadsavvikelsen för 2023
  • Redovisning utredning ”Framtida organisation av räddningstjänst"