Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i juni 2024

Tisdag den 4 juni sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 4 juni 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Status detaljplaner och markanvisningar
 • Information om planbesked för Malön 1:101
 • Information inför samråd, detaljplan för Brattås 1:62
 • Förfrågan om markköp, Nösunds Havshotell
 • Information om status i planarbetet med detaljplan för Mollösunds västra hamnområde
 • Information inför samråd för detaljplan Varekil 1:187
 • Information om planbesked för Tofta 2:1, Stockens Camping
 • Information om tilläggsavtal för lägenhetsarrende för kaj, del av Lavön 2:20
 • Information om tilläggsavtal för markanvisningsavtal avseende del av Tofta 2:31
 • Information om beslut om hundrastgård i Ellös
 • Godkännande av avtal om lägenhetsarrende för konstgräsplan på Varekil 1:161
 • Beslut om godkännande av tilläggsavtal till Avtal om ändring av Överenskommelse av ny säkerhet i exploateringsavtal och "Avtal", Hällevik 2:233
 • Godkännande av planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
 • Ordförande informerar