Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i juni 2024

Måndagen den 10 juni sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 10 juni 2024
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Information om ekonomisk månadsuppföljning för grundskolan och anpassad grundskola
  • Beslut om förskola i Varekil
  • Process kring anmälan av delegeringsbeslut
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2024)
  • Anmälan av beslut från Förvaltningsrätten, Skolinspektionen och övriga myndigheter