Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i juni 2024

Torsdag den 13 juni sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 13 juni 2024
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

  • Delårsrapport april 2024 för Orust kommun
  • Revidering av sociala myndighetsnämndens reglemente
  • Uppsägning av hyreskontrakt med Tvets Fastighets AB
  • Revidering av regler för resor och inackorderingsbidrag i gymnasieskolan
  • Redovisning av ej verkställda biståndsbeslut för kvartal 1, 2024
  • Antagande av Strategi för dagvatten och skyfall
  • Revidering av taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling
  • Beslut om ny förbundsordning för Samverkansförbundet Väst
  • Interpellation om ansvarsfullt omhändertagande av insamlade textilier - Vibs Sohlberg (V)
  • Anmälan om inkomna skrivelser