Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i juni 2024

Onsdag den 12 juni sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 12 juni 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärendelista

 • Information om ekonomisk månadsuppföljning för grundskolan och anpassad grundskola
 • Uppdrag om fortsatt utredning om insamling i egen regi
 • Antagande av Skogspolicy
 • Information om utveckling Henån centrum norra
 • Antagande av budget 2025 med plan för 2026 och 2027
 • Remissvar gällande förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister.
 • Projektering och genomförande avseende ny gruppbostad
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information