Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juni

Torsdag den 13 juni sammanträder miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 13 juni 2024
Klockan 08:30
Kommunhuset, sammanträdesrum Årholmen

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning
2. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
3. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
4. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
5. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
6. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
7. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
8. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
9. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
10. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
11. Härmanö 2:120 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus
12. Hällevik 2:208 - Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av samlingslokal
13. Yttrande i mål M 5552-23
14. Förvaltningens information
15. Inkomna skrivelser och beslut
16. Anmälan av delegeringsbeslut