Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i juni 2024

Tisdag den 11 juni sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 11 juni 2024
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Ängsviken - friskfaktorer
  • Rapport från Högskolan Väst
  • Feriepraktik 2024
  • Sektorns information
  • Ordförande informerar