Sammanträdet publicerades

Valnämnden sammanträder i juni

Onsdag den 12 juni sammanträder valnämnden.

Tid och plats

Onsdag den 12 juni 2024
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Bårholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ärende nummer 3 är öppet för allmänheten. Det startar preliminärt klockan 09:15.

Ärendelista

  • Sammanfattning av genomfört val
  • Valnämndens preliminära rösträkning
  • Anmälan av delegeringsbeslut

Sammanträdet uppdaterades