Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder inte i augusti 2024

Utskottet för omsorg sammanträder inte i augusti.

Tid och plats

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

Ytterligare information delges senare

Sammanträdet uppdaterades