Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juli

Torsdag den 4 juli sammanträder miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 4 juli 2024
Klockan 08:30
Kommunhuset, sammanträdesrum Årholmen

Öppet för allmänheten

Ärende 2 är öppet för allmänheten.

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning
2. Ändring av miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning
3. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
4. Käringön 1:149 - Rivningslov och bygglov för komplementbyggnad
5. Torsby 1:5 - Bygglov för ställplatser
6. Långeby 1:39 - Bygglov för ändrad användning med mera av ladugård
7. Öberg 1:66 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
8. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
9. Förvaltningens information
10. Inkomna skrivelser och beslut
11. Anmälan av delegeringsbeslut