Webb-TV från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan följa sammanträdet via webb-TV både i direktsändning och i efterhand under innevarande månad.

Vi vill göra den politiska debatten mer tillgänglig för dig och skapa en ökad delaktighet genom att sända kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV.

Sammanträdet direktsänds med start några minuter före klockan 18:00, då mötet inleds. Sedan redigeras mötet. Den redigerade versionen finns oftast tillgänglig innan protokollet är justerat. Beslutens definitiva formuleringar hittar du i det justerade protokollet.

Vi redigerar inspelningen

Efter varje direktsändning redigeras filmen. Vi lägger till ett register för de ärenden som behandlades. Du kan då välja om du vill se hela sammanträdet eller bara ett specifikt ärende.

Du kan se den inspelade sändningen direkt efter mötet avslutats. Det kan ta upp till ett dygn innan redigeringen av sändningen är klar.

Äldre sändningar

Sändningen är tillgänglig på webbplatsen i en månad efter sammanträdet.
Du har möjlighet att begära ut äldre webbsändningar genom att kontakta: kommun@orust.se.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.