Orustkommunikén nummer 10, 2023

Här kan du läsa Orustkommunikén nummer 10 2023 på ett tillgängligt sätt.

Ett litet barn håller en vuxen i handen.

Akut behov av familjehem

Att vara familjehem är att ta hand om ett barn som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar. Familjehem är det som tidigare kallades för fosterhem.


Din/er uppgift som familjehem är att ta hand om barnet, men också att hålla kontakt med familj och andra viktiga personer runt barnet och samarbeta med skola och socialtjänst. Längden på placeringen är alltid svår att uppskatta på förhand då det alltid är en bedömning om barnets bästa som avgör när en hemflytt kan ske utifrån hur situationen i hemmet har utvecklats.
Anledningarna till att barn och ungdomar behöver komma hemifrån varierar. Det kan handla om att barnen far illa för att föräldrarna försummar dem på grund av till exempel sjukdom, missbruk, bristande föräldraförmåga eller bråk och våld i familjen.
För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning, det viktiga är att ni har förutsättningar för att ta hand om ett barn. Barnets behov ser olika ut och därför behövs också olika slags familjehem.
Ekonomisk ersättning betalas ut för uppdraget.


Intresserad? Kontakta Orust kommun för mer information:
mejl: kommun@orust.se
telefon: 0304-33 40 00

Detaljplan för Svanesund centrum

Detaljplan för Svanesund centrum, södra, ställs ut för samråd mellan den 7 december – 11 januari. Detaljplanen omfattar stora delar av centrumområdet och innebär nytt torg, men även förtätning med fler bostäder och förbättringar för trafiksäkerheten. Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats: orust.se.
Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas in senast den 11 januari till kommun@orust.se eller per brev till postadressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.
Den 19 december kl 18:00 i Ängås aula på Rödsvägen 12, bjuds allmänheten in till ett samrådsmöte om pågående detaljplanearbete i centrala Svanesund. Ingen anmälan krävs.

Viktigt att elda på rätt sätt

Att elda med ved i braskamin, kakelugn eller vedpanna hör för många den kallare årstiden till. Vi eldar både för att det är trevligt och som ett alternativ till annan uppvärmning, men vedeldning som inte görs på rätt sätt kan bli ett problem för vår hälsa.


Faktum är att vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Sot från vedeldning har också en klimatpåverkan. När du eldar med ved eller andra bränslen har du ett ansvar för att minska utsläpp av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen.
I många fall kan störningar förbyggas genom att elda på rätt sätt. Genom att ha en snabb upptändning med mycket syre och värme minimerar man rökbildningen. Det är också viktigt att veden som eldas är ordentligt torr, ved ska inte huggas och eldas under samma år.
Det är alltid förbjudet att elda någon typ av avfall. Avfall såsom wellpapp och plast orsakar skadlig och tjock rök och ska alltid undvikas. Även kartong, papper och liknande räknas som avfall och får inte eldas.


Upplever du eller din granne störningar från vedeldning kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om begränsad eldning eller i värsta fall eldningsförbud. Störs du av rök ska du i första hand kontakta den som orsakar problemet.


Röken avslöjar dig: Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjära.


Läs Naturvårdsverkets råd: ”Elda rätt, för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt” för mer information.

Fixartjänst för seniorer


Vi erbjuder dig, som är 68 år eller äldre, hjälp med enklare saker. Vi hjälper dig med enklare vardagssysslor inomhus som kräver stege eller stol.
1. Fixartjänst är en del av kommunens arbete för att förebygga fall- och halkolyckor i hemmet.
2. Fixartjänst är till för personer 68 år eller äldre som är folkbokförda i kommunen.
3. Fixartjänst vänder sig först och främst till dig som har hemtjänst, men om vi har tid hjälper vi även andra. Tjänsten kostar inget men du betalar själv materialet som behövs.


Boka Fixartjänst:
Telefon: 0304-33 44 00

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.