Orustkommunikén nummer 3, 2024

Här kan du läsa Orustkommunikén nummer 3, 2024 på ett tillgängligt sätt.

Abstrakt bild i pastellfärger.

Översiktsplan 2040 ut på granskning

Översiktsplan 2040 ska nu ut på granskning. Granskningsförslaget som presenteras, är förändrat efter de inkomna synpunkter i samrådsskedet, som har ansetts relevanta.

Huvudinriktningen ligger kvar från samrådshandlingarna, det vill säga att det är i och kring de fyra större tätorterna som merparten av bostadsutvecklingen ska ske. Två tänkbara utvecklingsområden för bostäder i Henån har däremot tagits bort ur ÖP:n på grund av värdefull natur och friluftsliv. I det nya förslaget möjliggörs därför 2000 nya bostäder, jämfört med tidigare 2200 bostäder.


I granskningsförslaget har också beskrivningen av landsbygden förändrats, krav på vattentillgång mildrats, avståndskraven till kollektivtrafiken strukits och möjlighet till nya vägdragningar och förutsättningarna för byggnation och utveckling av jordbruks- och skogsbruksfastigheter har förtydligats. Dessutom beskrivs landsbygdens, jordbrukets och skogsbrukets förutsättningar på ett mer positivt sätt.


En viktig förändring är detaljnivån i Svanesund vad gäller nya bron mellan Svanesund och fastlandet. Det betyder att en del tilltänkta tillkommande bostadsområden stryks i väntan på var den bron ska hamna.
För Göksäters handelsområde har också riktlinjerna förtydligats och det blir utökad yta för Göksäter att expandera.


Från 10 april till 30 juni inbjuds alla intresserade att ta del av och ha synpunkter på det nya förslaget. Det är då sista möjligheten att påverka Översiktsplanen. Det finns inga planerade granskningsmöten, men vid behov ställer kommunens tjänstepersoner naturligtvis upp på enskilda förfrågningar. Därefter kommer det att förberedas en antagandehandling och antagande beräknas ske under hösten/tidig vinter 2024.


Skicka in synpunkterna digitalt: kommun@orust.se

Hela förslaget kan du läsa här:


orust.se/oversiktsplan2040

 

Snart dags att rösta i EU-valet

Den 9 juni hålls val till Europaparlamentet. Du kan förtidsrösta i vilken röstmottagning som helst i hela Sverige.

På Orust kommer du kunna förtidsrösta på följande platser:
• Henån – kommunhuset
• Ellös – biblioteket
• Varekil – biblioteket
• Svanesund – Ängås skola
• Käringön – gamla hamnkontoret
• Gullholmen – Gullholmsgården
• Mollösund – Änggårdens gymnastiksal
• Flatön – gamla skolan

Om du vill rösta på valdagen behöver du rösta i det valdistrikt du tillhör. Vilket valdistrikt det är framgår av ditt röstkort som kommer skickas hem till den adress du är folkbokförd på.
Orust valdistrikt kommer att finnas i följande lokaler:
• Långelanda centrum – Ängås skola
• Långelanda yttre – Ängås skola
• Morlanda östra – Ellös skola
• Morlanda västra – Ellös skola
• Myckleby – Allmagsgården
• Röra östra – Henån skola
• Röra västra – Henån skola
• Stala – Stala bygdegård
• Tegneby – Tegneby församlingshem
• Torp – Stenshults föreningslokal

Dags för seniormässa!


Äntligen dags för Seniormässa igen!


Torsdag den 4 april går den av stapeln på Henåns skola klockan 10.00-15.00.
Temat är hälsa och beredskap.
På Seniormässan finns det föredrag, utställningar, fika och social samvaro. Fullständigt program kommer.
Mässan är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och alla utställare.
Varmt välkomna!

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.