Orustkommunikén nummer 7, 2023

Här kan du läsa Orustkommunikén nummer 7 2023 på ett tillgängligt sätt.

En man står på en bro med blommor i bakgrunden.

Ett år som bygglovschef

Nu har Christoffer Vikström varit bygglovschef på Orust kommun ett helt år. Hur har det året varit?

”Det har hänt otroligt mycket. Vi på bygglovsenheten märker tydligt av oron i ekonomin, inflationen och högre räntor. Det finns en större försiktighet bland våra invånare när det gäller investeringar i till exempel utbyggnation och nybyggnation, jämfört med två-tre år sedan” säger han.

Det märks på antalet telefonsamtal under bygglovsenhetens telefontider och antalet bygglovsansökningar som minskat kraftigt.

”Vi behöver fundera på hur vi ska anpassa vår verksamhet till det här nya läget. Blir 2024 också ett lugnare år, så kommer vi att börja fokusera mer på äldre ärenden och göra ännu fler tillsyner av olovliga byggen” berättar Christoffer.

Just nu pågår också anställning av en ny kart- och mätingenjör som bland annat ska uppdatera kommunens kartbestånd och göra kartunderlag för detaljplaner vid va-utbyggnader.

”Under det här året har vi påbörjat ett långsiktigt arbete med att göra vår organisation ännu mer modern och digitaliserad. På så sätt kommer vi stå starkt rustade när vi möter nästa högkonjunktur” avslutar Christoffer.

Bidrag för energieffektivisering

Nu kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering.

Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader och för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Läs mer på: boverket.se

Kontakta gärna kommunens energi- och klimatrådgivare för att bolla dina idéer.

Kommunerna Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Orust har gemensam kommunal energi- och klimatrådgivning med kontor i Stenungsund. Du hittar kontaktuppgifter på Stenungsunds kommuns webbplats: stenungsund.se

Städning under havsytan

I Orust kommun städar vi inte bara stränder, utan även under vatten, med vårt spökfiskeprojekt!

Det har bedrivits sedan 2021 och hittills har projektet fått upp 386 hummertinor, 208 havskräfteburar och 2,6 kilometer garn och nät.

Spökfiskeprojektet pågår även i Tjörns kommun och i förra veckan lyckades man dra upp hela 71 spökfiskande hummertinor i en håla 45 meter ner i havet, utanför Rönnäng.

”Det är en rekordfångst, så mycket har vi aldrig fått upp på samma gång innan!” säger projektledaren Per-Olof Samuelsson.

Av de upplockade hummertinorna sorterades de i bäst skick ut och kördes till en förvaringslokal i Henån.

Hummertinorna fotograferas och polisen efterlyser sedan ägarna, via bilderna på sin hemsida. Om ingen ägare hittas inom tre månader tillfaller hummertinorna Orust kommun, som säljer dem på Orust kommuns second hand Andra Chansen.

Spökfiskeprojektet i Orust kommun, som bedrivs med hjälp av medel från bland annat Jordbruksverket och Havs- och Vattenmyndigheten kommer fortsätta året ut, därefter är framtiden osäker.

”I havet utanför Orust har vi fått upp något färre hummertinor än förväntat, men vi har hittat orsaken. Ute på sydvästsidan av Orust är det mjuk lera och strömmar och många hummertinor som tappas, de försvinner ner i leran. Men då spökfiskar de inte heller och är inget större problem. Vi har kört med undervattenskamera och sett att så är fallet. I nordväst vid Härmanö, Gullholmen och utanför Ellös, hittar vi minst lika många hummertinor som i andra kommuner” berättar Per-Olof Samuelsson.

Vad som händer med projektet efter årsskiftet är alltså inte klart ännu.

”Men det tappas hummertinor varje år, så även om det eventuellt inte fortsätter nästa år, kan det finnas behov om några år att påbörja projektet igen här på Orust” säger han.

I vårt kontaktcenters entré i kommunhuset, kan du läsa om projektet på en rollup.

Hämta mötesplatsernas program

För att skapa möjligheter för dig att träffa andra människor för samtal och gemensamma upplevelser har vi skapat mötesplatser.
Programmet för mötesplatserna kan hämtas i kontaktcenter i kommunhuset.

  • Svanesund, Eklunden
    Måndag, klockan 10:00-12:00.
  • Ellös, Strandgården
    Måndag, klockan 14:00-16:00.
  • Henån, Café Tittin, Kaprifolgården
    Onsdag, klockan 10.00-11:45.


Kontakt: Lena Dramsvik, projektledare
Tel: 0304-33 41 06, lena.dramsvik@orust.se

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.