Ordningsregler

Vi har ett antal lokala föreskrifter som är fastställda av kommunfullmäktige. Dessa är till exempel skydd för miljö och hälsa, lokala ordnings- och renhållningsföreskrifter.

En livboj som är märkt Orust kommun hänger vid en brygga.

Lokala föreskrifter

Skydd av människors hälsa och miljön

Dessa föreskrifter beskriver vad som gäller om bland annat djurhållning, tomgångskörning, gödsel, eldning med mera inom kommunen.

Ordning

Ordningsföreskrifterna beskriver vad som gäller för kopplade hundar, containrar, buller, affischering med mera inom kommunen.

Renhållning och avfall

Lokala renhållningsföreskrifter innehåller föreskrifter om hantering av avfall i vår kommun.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.