Logotyp

Projekt och samarbeten

Vi samarbetar med andra kommuner för att öka möjligheten att utvecklas inom en rad olika områden.

Små röda sjöbodar ligger precis vid vattnet.

Foto: Jonas Ingman

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Det är en samarbetsorganisation för 14 kommuner som har i uppgift att arbeta med samverkansfrågor kommunerna emellan.

Samarbetsfrågorna sker inom bland annat följande områden:

  • Vård och omsorg samt socialtjänst
  • Samverkan inom kommunernas utbildningssektorer
  • Utbildning samt forskning och utveckling
  • Kompetenshöjande insatser
  • Tillväxtfrågor och regional utveckling

Vi har även flera andra interkommunala samarbeten med bland annat Tjörn och Stenungsunds kommuner som tillhör Göteborgsregionen (GR).

Södra Bohuslän Turism AB

Södra Bohuslän Turism AB är ett utvecklingsbolag för turism bestående av näringsliv och kommun. Bolaget ansvarar för turistverksamheten i Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälvs kommuner. Målet är att göra dessa fyra kommuner till Sveriges mest attraktiva besöksdestination.

Tillsammans med Västsvenska Turistrådet och Visit Sweden jobbar Södra Bohuslän Turism främst med den nordiska, engelska och tyska marknaden. Södra Bohuslän Turism AB ägs till 100 procent av det lokala näringslivet genom en ekonomisk förening.

Sveriges kommuner och regioner

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner och regioner i Sverige. SKR driver medlemmarnas intressen och erbjuder dem stöd och service.

Fiskekommunerna

Fiskekommunerna samlar Bohuskustens kommuner och Västra Götalandsregionen i ett starkt nätverk. Genom dialog och samordning förbättrar vi förutsättningar för fiske och vattenbruk samt fisketurism. Vi arbetar för att näringarna bidrar till hållbar tillväxt och säkrare livsmedelskedjor.

Västkuststiftelsen strandstädning

Västkuststiftelsen strandstädning är ett samarbete för ett renare hav och en renare kust i Göteborg och Bohuslän. Kustkommunerna och Västra Götalandsregionen samarbetar med andra myndigheter för att gemensamt lösa problemen.

Västkuststiftelsen strandstädning syftar till att samordna och effektivisera strandstädning längs Bohuskusten.

Ett enat Bohuslän

Elva kommuner, från Strömstad till Öckerö, har tagit ett gemensamt beslut att arbeta med det nationella målet att fördubbla omsättningen i besöksbranschen fram till 2020.

Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer samverkar kring Bohuslän som destination.

Bohusläns elva kommuner har enhälligt beslutat att verka för Ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor. Grunden för denna samverkan lades under åren 2012-2015 genom projekt Bohuslän på export, som drevs av Turistrådet Västsverige AB med medfinansiering av Tillväxtverket.

Visionen för besöksnäringen är:

  • Bohuslän – världens mest attraktiva skärgårdsdestination.

Samverkan

Ett enat Bohuslän bygger på samverkan mellan kommuner, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige och besöksnäringsföretagen. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra alla insatser.

Fokusområden väljs politiskt

I mars varje år anordnas ett årsmöte med politiker och tjänstemän från alla kommuner. Kommunal kontaktperson i Lysekils kommun är Cia Säll på avdelningen för Hållbar utveckling.

Vid årsmötet beslutar politikerna vilka fokusområden som är aktuella för det kommande året.

Fokusområden 2023

De fokusområden som ska prioriteras av kommunerna under 2023 är:

  • Hållbarhet
  • Vandringsleder
  • Cykelled genom Bohuslän
  • Mobilitet

Sweden Emilia Romagna Network (SERN)

Orust kommun är medlem i Sweden Emilia Romanga Network sedan 2016. SERN är ett nätverk mellan både offentliga och ideella aktörer i Sverige och Italien och är det enda bilaterala nätverket i EU som sammanför samarbetspartners från både den norra och södra delen av Europa.

Målet med nätverket är att främja och stötta medlemmarna att utveckla långsiktiga samarbeten och partnerskap inom områden som till exempel utbildning, sysselsättning och lokal ekonomisk utveckling. Samarbetena som bedrivs inom nätverket finansieras av medlemmarna själva och/eller med hjälp av finansiering på exempelvis nationell- eller EU-nivå.

I närområdet är förutom Orust även Vänersborgs, Trollhättans kommun och Hushållningssällskapet Väst medlemmar i nätverket. I Italien finns motsvarande aktörer som de svenska partnerna samarbetar med. Totalt finns det idag 55 medlemmar i nätverket med en jämn fördelning mellan Sverige och Italien.

Tidigare projekt har genomförts främst genom Erasmus-programmet. Under 2022 till 2024 drivs idag BAS-projektet som syftar till att bli en attraktiv plats för investeringar. Läs mer om nätverket genom att följa länken i högerspalten, och om de olika projekten inom SERN som kommunen deltar i under fliken till vänster.