Interkommunala projekt

Vi samarbetar i projekt tillsammans med andra kommuner.

En vit båt kommer körandes mot kaj i solnedgången.

Ren kust

Det är ett samarbetsprojekt för ett renare hav och en renare kust i Göteborg och Bohuslän. Det är kustkommunerna och Västra Götalandsregionen som samarbetar med andra myndigheter för att gemensamt lösa problemen.

8+fjordar

8-fjordar är ett projekt som ska ge oss bättre information om vad som pågår i fjordarna innanför Tjörn och Orust.

Nordvästsvenska Initiativet

Bättre och säkrare vägar, en ny bro mellan Orust och fastlandet, fler parkeringar nära kollektivtrafiken, fler direktbussar och dubbelspår på Bohusbanan. Detta är några av de förbättringar som Tjörn, Orust och Stenungsund gemensamt föreslår i Nordvästsvenska Initiativet.

I en samverkan mellan Tjörn, Stenungsund och Orust kommuner och det lokala näringslivet har vi arbetat med dessa gemensamma infrastrukturfrågor sedan 2015. En av framgångarna är en åtgärdsvalsstudien för väg 160 som är en förutsättning för att Trafikverket ska investera i vägen.

Nu arbetar vi vidare för en åtgärdsvalsstudie för en broförbindelse mellan Orust och fastlandet.

För Bohusbanan har vi fått till lyckade satsningar, exempelvis mötesspår ger möjligt till fler turer.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.