Restaurering av Bondevatten

Projekt LEVA Orust har i samverkan med markägare planerat en restaurering av sjön Bondevatten på västra Orust.

Projektets syften är klimatanpassning, naturvärden och en minskad igenväxning av sjön. För att få genomföra projektet krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen. Nu genomförs ett så kallat undersökningssamråd där alla berörda ska få möjlighet att lämna in sina synpunkter och få dem besvarade. För samrådet har det tagits fram ett samrådsunderlag. Du kan hitta underlaget på länken nedan under relaterad information.

Om du har synpunkter eller frågor så kontakta projektledare Andreas Höglind, via kontaktcenter, senast den 31 januari 2024.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.