Restaurering av Bondevatten

Projekt LEVA Orust har i samverkan med markägare planerat en restaurering av sjön Bondevatten på västra Orust.

Projektets syften är klimatanpassning, naturvärden och en minskad igenväxning av sjön. För att få genomföra projektet krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen. Nu genomförs ett så kallat undersökningssamråd där alla berörda ska få möjlighet att lämna in sina synpunkter och få dem besvarade. För samrådet har det tagits fram ett samrådsunderlag. Du kan hitta underlaget på länken nedan under relaterad information.

Om du har synpunkter eller frågor så kontakta projektledare Andreas Höglind, via kontaktcenter, senast den 31 januari 2024.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.