Restaurering av Rödsvattendammarna

Vi har genom projektet LEVA Orust restaurerat och förbättrat fem dammar vid Rödsvatten.

Dammarna anlades i början av 2000-talet i de vattendrag som mynnar i sjön. Det huvudsakliga syftet är att rena vattnet från näringsämnen och på så sätt minska övergödning och algblomning i kommunens huvudvattentäkt.

Efter 20 år var dammarna i stort behov av underhåll. Stora mängder näringsrikt slam har avlägsnats och korrigeringar av framförallt utloppskonstruktionerna har genomförts. Erfarenheter från projektet kommer att användas för att ta fram ett skötselprogram för framtiden.

Finansiering

Det mesta av arbetena utfördes under hösten 2021 och mindre korrigeringar under sommaren 2022. Projektet är nu avslutat.

Restaureringen är finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Orust kommun.

Bild på EU:s logotyp

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.