Artikeln publicerades

Kommun och politik

Kungörelse, lokal trafikföreskrift

Hastighetsbegränsning 40 kilometer/timma i tättbebyggt område, Ellös

Orust kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra stycket punkt 15 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:

Inom område i Ellös tättbebyggt område enligt karta i beslut 1421 2023:1 får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 maj 2023, då Orust kommuns lokala trafikföreskrifter (1421 2020:14) om hastighetsbegränsning på Gullbergsvägen, Ellösvägen, Morlandavägen och Glimsåsvägen, Ellös ska upphöra att gälla.

Beslutsdatum

2023-02-21

Ansvarig för beslut

Linn Bragd

Lokal trafikföreskrift

Beslut 1421 2023:1 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Artikeln uppdaterades