Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i april

Onsdag den 12 april sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 12 april 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Punkt 1

Sammanträdet uppdaterades