Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i augusti

Onsdag den 16 augusti sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 16 augusti 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Ärendelista

 • Svar avseende motion personalsituationen
 • Beslut om reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst
 • Yttrande samråd Budget och verksamhetsplan 2024-2026 Tolkförmedling Väst
 • Yttrande kring Havsbaserad vindkraftpark, Skagerrak Offshore Gamma
 • Rapportering av det kommunala aktivitetsansvaret för 2022
 • Remissyttrande kring förslag till budget för medlemsfinansiering och verksamhetsplan för Fyrbodals kommunalförbund 2024 - 2026
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
 • Information om förstudie - Västtrafik