Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i december

Onsdag den 14 december sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 14 december
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Information inför beslut om samråd för Översiktsplan 2040
  • Information om utredning av Timmerhult
  • Uppföljning av internkontrollplan 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd
  • Internkontrollplan 2023 Sektor ledning och verksamhetsstöd
  • Kommundirektörens information
  • Utskottens information
  • Information från andra möten och sammanträden
  • Ordförandens information