Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i juni

Onsdag den 15 juni sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 15 juni
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

 • Information om turism
 • Information inför beslutspunkt 3 - Genomförande av nybyggnation Ellös förskola
 • Projektering och genomförande av korttidsboende LSS, Mollösunds skola
 • Beslut om Ängås Generationspark
 • Information om befolkningsprognos per område
 • Lägesrapport för kontaktcenter
 • Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025
 • Besvarande av Orustförslag - satsa på kollektivtrafiken och de unga på Orust
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information