Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj

Onsdag den 11 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 11 maj
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter
 • Antagande av Riktlinje - Tillgänglighet och service
 • Information om sjuktal
 • Rapport om Projektstatus för investeringsprojekt per 30 april 2022
 • Utredning av intraprenad för Strandgårdens kök
 • Information om helårsprognos april 2022 för Orust kommun
 • Finansrapport april 2022
 • Information om delårsrapport april 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet för direktionen
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information