Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj

Onsdag den 17 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 17 maj 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Punkt 1

Sammanträdet uppdaterades