Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars

Onsdagen den 16 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 16 mars
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Information om pågående investeringsprojekt VA-Länk Väst
 • Granskningsyttrande Uddevalla Översiktsplan 2022
 • BP 2. Projektering av ny förskola i Svanesund
 • Muntlig information om prognosrapport februari 2022 för Orust kommun
 • Information om prognosrapport februari 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Antagande av Arbetsmiljö-och personalbokslut 2021
 • Löneöversyn 2022
 • Information om förstudien för centraliserad bemanningsenhet
 • Information om remiss- Skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner. SOU 2022:2
 • Utseende av Säkerhetsskyddschef och biträdande Signalskyddschef
 • Upphandling av samarbetspartner för utredning av trygghetsboende i Ellös
 • Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
 • Godkännande av ägardirektiv för Netwest Sweden AB
 • Redovisning av obesvarade motioner 2022
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information