Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i oktober

Onsdag den 11 oktober sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 11 oktober 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Punkt 1

Sammanträdet uppdaterades