Logotyp

Arbete för ungdomar

Feriepraktik är ett sätt för dig att prova på arbetslivet under sommarlovet. Under praktiken har du en handledare som hjälper dig.

Ungdomar står i solnedgången och sträcker upp händerna i luften.

Varje sommar ordnar vi med feriepraktik inom kommunens egna verksamheter. Det kan till exempel vara inom förskola eller äldreomsorg. Feriepraktik ska ge dig inblick i ett yrke och erfarenhet av arbetslivet.

En praktikperiod brukar vara tre veckor. Du får arbeta fem timmar per dag och som mest 75 timmar.

Vem kan söka feriepraktik?

Du kan söka feriepraktik om du är

  • folkbokförd i Orust kommun
  • skolungdom som under året fyller 16-17 år
  • skolungdom i anpassad skola kan vara 18-20 år

När kan du söka feriepraktik?

Du kan söka feriepraktik mellan den 1-31 mars.

Det är skillnad mellan feriepraktik och sommarjobb

  • Feriepraktik är ett sätt för dig att prova på arbetslivet med hjälp av en handledare. Du får en praktiklön.
  • Sommarjobb innebär att du arbetar på samma sätt som en ordinarie anställd och får lön enligt avtal.