Arbetslöshet

Om du blir arbetslös är det viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag för att få den ersättning du har rätt till. Där får du råd och stöd för att söka ett nytt arbete, en praktikplats eller vidareutbilda dig.

Du som är arbetslös kan få hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet. Du kommer till oss efter kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Samordningsförbundet Väst.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för dig som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.

Jobbgarantin för ungdomar

Jobbgarantin för ungdomar är ett program för dig som är under 25 år. Du kan till exempel få stöd med att söka jobb, praktik eller studie- och yrkesvägledning. Målet är att du ska hitta ett jobb eller börja studera så snabbt som möjligt.

Anställningsstöd

Anställningsstöd innebär att din arbetsgivare kan få bidrag till din lön. Arbetsförmedlingen beslutar vilket anställningsstöd du kan få.

Exempel på anställningsstöd:

  • Introduktionsjobb
  • Lönebidrag för anställning
  • Lönebidrag för trygghet i anställning
  • Lönebidrag för utveckling i anställning
  • Nystartsjobb
  • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.